Vốn trong công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp 2014

Vốn trong công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp 2014

Điều 111, Luật Doanh nghiệp 2014, xác định vốn trong công ty cổ phần như sau: 1. Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của...
Đọc Tiếp
Góp vốn thành lập doanh nghiệp, theo Luật Doanh Nghiệp 2014.

Góp vốn thành lập doanh nghiệp, theo Luật Doanh Nghiệp 2014.

Khi thành lập doanh nghiệp, các cổ đông cam kết góp bao nhiêu thì phải góp bấy nhiêu, tuy nhiên trong một số trường hợp góp không đủ thì phải xử lý thế nào? Điều 48. Đem góp tài sản...
Đọc Tiếp
Luật Doanh Nghiệp 2014, Xác định giá trị tài sản góp vốn.

Luật Doanh Nghiệp 2014, Xác định giá trị tài sản góp vốn.

Điều 37.Luật Doanh Nghiệp 2014. Xác định giá trị tài sản góp vốn. Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các cổ đông sáng lập hoặc tổ chức...
Đọc Tiếp