Vốn trong công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp 2014

Vốn trong công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp 2014

Điều 111, Luật Doanh nghiệp 2014, xác định vốn trong công ty cổ phần như sau: 1. Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của...
Đọc Tiếp
Góp vốn thành lập doanh nghiệp, theo Luật Doanh Nghiệp 2014.

Góp vốn thành lập doanh nghiệp, theo Luật Doanh Nghiệp 2014.

Khi thành lập doanh nghiệp, các cổ đông cam kết góp bao nhiêu thì phải góp bấy nhiêu, tuy nhiên trong một số trường hợp góp không đủ thì phải xử lý thế nào? Điều 48. Đem góp tài sản...
Đọc Tiếp
Luật Doanh Nghiệp 2014, Xác định giá trị tài sản góp vốn.

Luật Doanh Nghiệp 2014, Xác định giá trị tài sản góp vốn.

Điều 37.Luật Doanh Nghiệp 2014. Xác định giá trị tài sản góp vốn. Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các cổ đông sáng lập hoặc tổ chức...
Đọc Tiếp
Công ty trách nhiệm hữu hạn, Chuyển nhượng quyền sở hữu phần vốn

Công ty trách nhiệm hữu hạn, Chuyển nhượng quyền sở hữu phần vốn

Điều 36. Luật Doanh nghiệp 2014. Chuyển nhượng quyền sở hữu phần vốn khi góp vốn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và thành viên doanh...
Đọc Tiếp
Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Luật doanh nghiệp 2014

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Luật doanh nghiệp 2014

Điều 32. Luật Doanh Nghiệp 2014.  Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Công ty phải báo cáo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây: a)...
Đọc Tiếp
Thay đổi tên công ty, những vấn đề cần lưu ý

Thay đổi tên công ty, những vấn đề cần lưu ý

Thay đổi tên doanh nghiệp Khi công ty muốn thay đổi tên công ty thì công ty ngoài việc bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty còn phải thực hiện hồ sơ bổ sung con dấu...
Đọc Tiếp