Các đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

Các đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

Các đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng bao gồm các đối tượng sau: Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ...
Đọc Tiếp
Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con.

Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con.

Điều 190. Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con 1. Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư...
Đọc Tiếp
Công khai các lợi ích liên quan

Công khai các lợi ích liên quan

Các cổ đông phải công khai các lợi ích liên quan trong công ty cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai hóa lợi ích và người có liên...
Đọc Tiếp
Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu trong công ty cổ phần.

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu trong công ty cổ phần.

Điều 124, qui định rõ việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu trong công ty cổ phần. 1. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ...
Đọc Tiếp
Quy định về xây dựng ngành nghề kinh doanh, theo luật doanh nghiệp 2014

Quy định về xây dựng ngành nghề kinh doanh, theo luật doanh nghiệp 2014

Hiện nay, tại Việt Nam có rất nhiều nghành nghề kinh doanh, tuy nhiên không phải nghành nghề nào cũng được pháp luật công nhận. Sau đây, công ty tư vấn luật SHTB xin tư vấn về Quy định về...
Đọc Tiếp
Ưu đã thuế doanh cho các đơn vị xuất khẩu

Ưu đã thuế doanh cho các đơn vị xuất khẩu

Ưu đã thuế doanh cho các đơn vị xuất khẩu Theo công văn Số: 16/CT-THHT  ngày  04  tháng 01  năm 2013 của chi cụ thuế tỉnh An Giang hướn dẫn một số điều trong Thông tư số 199/2012/TT-BTC hướng dẫn...
Đọc Tiếp
Doanh thu và thời điểm xác định doanh thu chịu thuế

Doanh thu và thời điểm xác định doanh thu chịu thuế

Doanh thu và thời điểm xác định doanh thu chịu thuế Doanh thu và thời điểm xác định doanh thu chịu thuế được căn cứ như sau: Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là gì? Doanh thu để...
Đọc Tiếp
Cách xác định thu nhập tính thuế và thu nhập chịu thuế khi quyết toán thuế

Cách xác định thu nhập tính thuế và thu nhập chịu thuế khi quyết toán thuế

Cách xác định thu nhập tính thuế và thu nhập chịu thuế khi quyết toán thuế. Dưới đây là cách phân biệt thu nhập tính thuế và thu nhập chịu thuế khi quyết toán thuế Thu nhập tính thuế –...
Đọc Tiếp
Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp ( TNDN)

Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp ( TNDN)

Các phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp và cách xác định thời điểm tính thuế phù hợp theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp Xem thêm>> Dịch vụ làm báo cáo tài chính Công thức...
Đọc Tiếp
xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

việc xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): – Tại điểm 2.1 phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “2. Nguyên tắc...
Đọc Tiếp