Tổng hợp lưu ý về chính sách thuế mới được ban hành

Tổng hợp lưu ý về chính sách thuế mới được ban hành

 Có rất nhiều công văn trả lời từ phía Tổng cục thuế cho các đơn vị hàng ngày. Một trong số đó, có nhiều văn bản sẽ được coi như là ví dụ điển hình để các doanh nghiệp có...
Đọc Tiếp
Các đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

Các đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

Các đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng bao gồm các đối tượng sau: Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ...
Đọc Tiếp
Xác định các loại doanh thu và chi phí được trừ khi quyết toán thuế

Xác định các loại doanh thu và chi phí được trừ khi quyết toán thuế

Cách xác định các loại doanh thu và chi phí được trừ theo chuẩn mực kế toán –        Thu tiền bán nhà theo tiến độ khi chưa đến thời điểm bàn giao nhà chưa được hạch toán...
Đọc Tiếp