No Image

Tuyển nhân viên kế toán dịch vụ – Nhân viên kế toán thuế

Tuyển nhân viên kế toán dịch vụ – Nhân viên kế toán thuế – Công Ty Kế Toán Việt chúng tôi là đơn vị hoạt động về lĩnh vực dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ kế toán thuế, dịch...
Đọc Tiếp
Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu trong công ty cổ phần.

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu trong công ty cổ phần.

Điều 124, qui định rõ việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu trong công ty cổ phần. 1. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ...
Đọc Tiếp
Cách xử lý các khoản chi không đúng quy định khi quyết toán thuế

Cách xử lý các khoản chi không đúng quy định khi quyết toán thuế

Cách xử lý các khoản chi không đúng quy định khi quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp (TNDN ) Cách xử lý các khoản chi không đúng quy định khi quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp bao gồm...
Đọc Tiếp