Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con.

Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con.

Điều 190. Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con 1. Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư...
Đọc Tiếp
Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Điều 142. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp...
Đọc Tiếp
Quy định về xây dựng ngành nghề kinh doanh, theo luật doanh nghiệp 2014

Quy định về xây dựng ngành nghề kinh doanh, theo luật doanh nghiệp 2014

Hiện nay, tại Việt Nam có rất nhiều nghành nghề kinh doanh, tuy nhiên không phải nghành nghề nào cũng được pháp luật công nhận. Sau đây, công ty tư vấn luật SHTB xin tư vấn về Quy định về...
Đọc Tiếp
1 2 3 6