DỊCH VỤ HOÀN THUẾ

Ngày đăng: 16 - 04 - 2015 Tác giả: Kế Toán Chuyên mục: Dịch vụ kế toán thuế, quang cao ke toan thue, XEM THÊM DỊCH VỤ KẾ TOÁN Lượt xem: 1020 lượt

Hoàn thuế là quy định của Bộ tài chính về việc hoàn lại tiền thuế cho Doanh nghiệp, cá nhân đã nộp vào ngân sách nhà nước. Công tác hoàn thuế có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Song không phải đơn vị, cá nhân nào cũng am hiểu, biết lợi ích đó, và đủ kiến thức để có thể thực hiện thành công các Hồ sơ Hoàn thuế.

Để giúp doanh nghiệp, cá nhân tiết kiệm thời gian, chi phí, đảm bảo hồ sơ hoàn thuế chính xác và nhanh chóng, với đội ngũ nhân sự, chuyên gia giàu kinh nghiệm, Công ty hỗ trợ doanh nghiệp SHTB xin được giới thiệu “Dịch vụ Hoàn thuế Giá trị gia tăng” “Dịch vụ Hoàn thuế Thu nhập cá nhân”.

DỊCH VỤ HOÀN THUẾ
DỊCH VỤ HOÀN THUẾ

1. Dịch vụ Hoàn thuế Giá trị gia tăng

1.1. Các trường hợp được quyền hoàn thuế GTGT:

 • Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;
 • Hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư;
 • Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư;
 • Hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi DN, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết
 • Hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo
 • Hoàn thuế đối với đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng;
 • Hoàn thuế đối với cơ sở kinh doanh có quyết định xử lý hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế GTGT theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

1.2. Điều kiện để được hoàn thuế GTGT

Các doanh nghiệp muốn được hoàn thuế GTGT thì phải đáp ứng đủ các điều kiện sau

 • Doanh nghiệp phải là đơn vị kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ;
 • Doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền và các loại giấy tờ có điều kiện theo quy định của pháp luật về hoạt động có điều kiện;
 • Doanh nghiệp có con dấu theo đúng quy định của pháp luật;
 • Doanh nghiệp có lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán
 • Doanh nghiệp có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh.Thay mặt doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế các nội dung liên quan đến hồ sơ hoàn thuế;
 • Nhận quyết định hoàn thuế tại cơ quan thuế.

1.3. Thủ tục tiến hành hoàn thuế GTGT

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế bao gồm
  • Rà soát lại toàn bộ các điều kiện hoàn thuế;
  • Lập công văn đề nghị hoàn thuế (theo mẫu) ;
  • Lập các tài liệu liên quan đến yêu cầu hoàn thuế (với mỗi trường hợp được hoàn thuế GTGT là khác nhau).
 • Bước 2: Nộp hồ sơ hoàn thuế
  • Hồ sơ hoàn thuế được nộp một bộ tại cơ quan có thẩm quyền hoàn thuế.
  • Người nộp thuế được gửi hồ sơ hoàn thuế điện tử hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu chính.
 • Bước 3: Xử lý yêu cầu hoàn thuế GTGT
  • Sau khi tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế, cơ quan có thẩm quyền sẽ phân loại, đánh giá, kiểm tra và yêu cầu doanh nghiệp đến để giải trình;
  • Nếu hồ sơ suôn sẻ thì cơ quan thuế ra quyết định hoàn thuế và số tiền thuế được hoàn sau đó sẽ được chuyển vào tài khoản của doanh nghiệp.

1.4. Thời hạn giải quyết Hoàn thuế GTGT:

 • Đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau:
  • Nếu hồ sơ hoàn thuế không thuộc đối tượng và trường hợp được hoàn hoặc chưa đủ thông tin để xác định thì cơ quan thuế gửi thông báo cho người nộp thuế trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;
  • Nếu đủ điều kiện hoàn thuế thì cơ quan thuế ban hành quyết định hoàn thuế trong thời hạn không quá 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
 • Đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau:
  • Cơ quan thuế tiến hành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và ban hành quyết định hoàn thuế trong thời hạn không quá 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn thuế.
  • Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh chi hoàn thuế cho người nộp chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước.

2. Dịch vụ Hoàn thuế Thu nhập cá nhân

Hoàn thuế TNCN được hiểu đơn giản có nghĩa là Nhà nước sẽ hoàn trả lại bạn một phần tiền thuế đã thu từ bạn (trong năm quyết toán), nếu bạn thuộc một trong các trường hợp có trong quy định của pháp luật.

2.1. Các trường hợp nào được hoàn thuế thu nhập cá nhân

 • Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;
 • Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;
 • Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.2. Điều kiện để được hoàn thuế thu nhập cá nhân

Điều kiện được hoàn thuế TNCN gồm:

 • Các cá nhân đã có mã số thuế(MST) tại thời điểm đề nghị hoàn thuế thì mới được hoàn thuế TNCN.
 • Đối với cá nhân đã ủy quyềncho các tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
 • Đối với cá nhân không thuộc diện ủy quyền quyết toán thuế thì phải trực tiếp kê khaithu nhập với cơ quan thuế hoặc có thể nộp bù trừ vào kỳ kế tiếp.

2.3. Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

 • Trường hợp 1: Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công thì thực hiện theo các bước sau:
  • Bước 1: Ủy quyền hoàn thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập
  • Bước 2: Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chuẩn bị hồ sơ
  • Bước 3: Nộp hồ sơ cho cơ quan thuế
  • Bước 4: Tiếp nhận và giải quyết
 • Trường hợp 2: Cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế, có số thuế nộp thừa và đề nghị hoàn trên tờ khai quyết toán thuế thì không phải nộp hồ sơ hoàn thuế.

Tóm lại, để được hoàn thuế thu nhập cá nhân thì cá nhân phải biết quy định khi nào được hoàn, có đề nghị hoàn, biết cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân (hoặc nhờ kế toán thực hiện) và biết được hồ sơ, thủ tục hoàn thuế. Khi không nắm rõ rất có thể sẽ không được hoàn nếu kế toán không giải thích hay nhắc người lao động.

Nếu cá nhân gặp phải khó khăn về pháp lý trong việc làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân, Công ty tư vấn doanh nghiệp SHTB chính là một đơn vị uy tín và luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ các bạn. Hãy liên hệ tới chúng tôi để nhận được lời giải đáp nhanh chóng và chính ác nhất.

 

Liên hệ với chúng tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0976094886