DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY SHTB

Ngày đăng: 02 - 07 - 2022 Tác giả: Kế Toán Chuyên mục: Dịch Vụ, quang cao ke toan thue Lượt xem: 1691 lượt

Báo cáo tài chính là báo cáo vô cùng quan trọng của doanh nghiệp. Nó tổng hợp số liệu của cả một năm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vì thế nó được coi là bộ báo cáo khó cũng như dễ dẫn tới những sai sót, nhầm lẫn. Tuy nhiên không phải kế toán nào cũng biết cách làm để tránh hạch toán sai, số liệu sai và nộp đúng hạn. Chính vì thế, SHTB mở dịch vụ làm báo cáo tài chính nhằm tối đa hóa thời gian cùng hạn chế tối đa các sai sót cho các doanh nghiệp.

1. Báo cáo tài chính là gì?

1.1. Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính được hiểu một cách đơn giản, là một báo cáo tổng hợp hết tất cả các thông tin tình hình tài chính trong năm tài chính của một doanh nghiệp cụ thể (tài sản có và tài sản nợ, tình hình tài sản, kết quả kinh doanh,…). Báo cáo tài chính là hồ sơ bắt buộc mà doanh nghiệp phải thực hiện, nộp cho chi cục thuế đúng thời hạn để cơ quan thuế có cơ sở kiểm tra về tình hình tài chính cũng như số thuế mà doanh nghiệp phải đóng.

Ngoài ra, báo cáo tài chính còn có thể sử dụng để thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài, bởi lẽ nó thể hiện được tiềm lực tài chính và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Hiện nay có 4 loại báo cáo tài chính chủ yếu như sau: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính.

1.2. Dịch vụ làm báo cáo tài chính

Vậy còn dịch vụ làm báo cáo tài chính là gì? Báo cáo tài chính có thể được thực hiện bởi chính những nhân viên trong doanh nghiệp cần phải thực hiện báo cáo tài chính. Tuy nhiên, ngoài sự lựa chọn này, doanh nghiệp vẫn có thể thuê ngoài, tức tìm đến các doanh nghiệp chuyên về dịch vụ làm báo cáo tài chính giúp các doanh nghiệp khác. Hoạt động này chính là dịch vụ  làm báo cáo tài chính.

Dịch vụ làm báo cáo tài chính đang trên đà phát triển mạnh mẽ bởi vì nó giúp doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu chi phí. Thay vì phải thuê các nhân viên kế toán và trả lương mỗi tháng, doanh nghiệp có thể lựa chọn một công ty chuyên cung cấp dịch vụ làm báo cáo tài chính, từ đó giảm bớt tiền lương chi cho bộ phận kế toán, có thêm tiền và nhân lực để chuyên môn hóa sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của chính bản thân mình.

Chính từ những lý do đó, các doanh nghiệp nên cân nhắc về việc sử dụng dịch vụ làm báo cáo tài chính của một công ty chuyên môn cung cấp, thay vì tự mình thực hiện báo cáo. Vừa giảm thiểu chi phí vừa đảm bảo báo cáo này có thể được trình cho cơ quan chức năng mà không phải trải qua nhiều lần sửa chữa .

2. Thời gian nộp báo cáo tài chính

2.1 Đối với doanh nghiệp nhà nước:

Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính  quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý,  Đối với công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước chậm nhất là 45 ngày. Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước nộp Báo cáo tài chính quý cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

2.2 Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm như sau:

Đơn vị kế toán phải nộp BCTC năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày; Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp BCTC năm cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

Cần lưu ý: Kỳ kế toán năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và phải thông báo cho cơ quan tài chính, cơ quan thuế.

Kỳ kế toán quý là 03 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý. Kỳ kế toán tháng là 01 tháng, tính từ đầu ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng.

2.3 Đối với các loại hình doanh nghiệp khác:

Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày. Đơn vị kế toán trực thuộc nộp báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

3. Xử phạt khi không nộp Báo cáo tài chính đúng hạn

Hoạt động nộp báo cáo tài chính là một hoạt động doanh nghiệp phải thực hiện và sẽ chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi doanh nghiệp không nộp báo cáo tài chính vào đúng hạn hoặc làm giả báo cáo tài chính thì tùy từng trường hợp mà doanh nghiệp sẽ phải chịu những chế tài khác nhau.

Sau đây, chúng tôi sẽ đưa ra các hành vi bị xử phạt liên quan đến việc làm báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành (chủ yếu tại Nghị định 41/2018/NĐ-CP):

3.1 Đối với hành vi vi phạm quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính:

Lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung hoặc không đúng biểu mẫu theo quy định; Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Lập không đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định; Áp dụng mẫu báo cáo tài chính khác với quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán trừ trường hợp đã được Bộ Tài chính chấp thuận: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Không lập báo cáo tài chính theo quy định; Lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán; Lập và trình bày báo cáo tài chính không tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự: Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

3.2 Đối với hành vi vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính:

Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định; Công khai báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

  • Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định;
  • Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính;
  • Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định;
  • Công khai báo cáo tài chính không kèm theo báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán báo cáo tài chính;
  • Công khai báo cáo tài chính chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Thông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính sai sự thật; Cung cấp, công bố các báo cáo tài chính để sử dụng tại Việt Nam có số liệu không đồng nhất trong một kỳ kế toán: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng .

Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Không công khai báo cáo tài chính theo quy định: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

4. Những dịch vụ SHTB sẽ thực hiện khi làm báo cáo tài chính

– Thu thập thông tin doanh nghiệp, cập nhật hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán

– Khảo sát thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp

– Kiểm tra, rà soát hóa đơn, chứng từ kế toán, phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán dễ quản lý

– Rà soát hóa đơn, chứng từ thực tế so với tờ khai thuế đã kê khai để hạch toán.

– Nhập chứng từ và thông báo cho Doanh nghiệp các vấn đề như hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho, quỹ tiền mặt, công nợ, chi phí khác và đề ra phương hướng giải quyết và thực hiện.

– Cân đối chi phí một cách hợp lý nhất

– Lập và in các loại sổ sách( sổ tổng hợp và sổ chi tiết) theo quy định của luật thuế

– Lập bộ báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế hoặc cơ quan khác(ngân hàng, thống kê) theo đúng quy định và thời hạn

– Quyết toán thuế TNCN cuối năm (in bản giấy nộp cho cơ quan thuế và chuyển file mềm qua mạng)

– In hệ thống sổ sách cho DN, sắp xếp chứng từ hợp lý

– Có trách nhiệm quyết toán thuế khi cơ quan thuế yêu cầu

– Tư vấn cách làm có lợi nhất cho doanh nghiệp

– Hướng dẫn doanh nghiệp các trình tự thủ tục cần thiết để có được cái nhìn tổng quát và sát sao với công ty hơn.

– Sau khi hoàn thành dịch vụ làm báo cáo tài chính, nếu doanh nghiệp cần hỗ trợ về nghiệp vụ kế toán và làm báo cáo tài chính thì trung tâm luôn sẵn sàng hỗ trợ.

5. Tại sao nên lựa chọn dịch vụ làm báo cáo tài chính của SHTB?

Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp nên làm kiểm toán trước khi nộp cho cơ quan nhà nước. Điều này giúp các doanh nghiệp kiểm soát được tình hình tài chính, cũng như kịp thời đưa ra những chiến lược, giải pháp để phát triển bền vững.

Việc thực hiện kiểm toán, báo cáo tài chính là bắt buộc đối với một công ty dù có quy mô nhỏ hay lớn. Song, những doanh nghiệp vừa và nhỏ thường hay lựa chọn việc thuê các nhân viên kế toán thiếu kinh nghiệm để có thể tối giảm chi phí. Tuy nhiên việc này tiềm ẩn không ít rủi ro nếu hệ thống sổ sách, báo cáo tài chính chưa lập hoặc lập không chính xác nên khi cơ quan thuế kiểm tra các chỉ số không trùng khớp sẽ bị phạt rất nặng. 

Chính vì thế, các doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ báo cáo tài chính của chúng tôi để vừa đảm bảo an toàn và thực hiện nhanh chóng. Với chi phí chỉ từ 500.000đ, bên cạnh đó giá cho chi phí làm báo cáo tài chính của chúng tôi sẽ căn cứ vào : quy mô, lĩnh vực hoạt động,số hóa đơn, chứng từ phát sinh, yêu cầu của doanh nghiệp…để làm báo giá cụ thể. 

SHTB đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong dịch vụ làm báo cáo tài chính với tất cả các loại hình doanh nghiệp trên toàn quốc vì thế chúng tôi có đủ đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao và luôn làm việc hết mình với tinh thần và trách nhiệm cao nhất để mang đến sự hài lòng cho khách hàng. 

6. Cam kết

SHTB cam kết khi quý vị sử dụng dịch vụ làm báo cáo tài chính của chúng tôi khách hàng không phải lo lắng bất kỳ vấn đề gì liên quan đến phần việc cần thực hiện. Chúng tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật nếu có bất kỳ sai phạm nào về mặt pháp lý đối với quý công ty. 

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất

Nếu quý vị cần bất kỳ sự tư vấn và hỗ trợ gì, vui lòng liên lạc chúng tôi để nhận được tư vấn tận tình nhất.

Bằng tất cả lòng nhiệt thành rất mong được hợp tác với quý doanh nghiệp !

Hãy liên hệ với chúng tôi để được cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất với chi phí hợp lý nhất!

CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP 

VPGD     :  58B Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Mobile   : 043 55 28 995 – 0976 094 886 – 0906 272 339

Email      :  tuvanluat.shtb@gmail.com

Website : congtyketoanviet.com

Liên hệ với chúng tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0976094886