THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY SHTB VIỆT NAM 

Ngày đăng: 28 - 06 - 2022 Tác giả: Kế Toán Chuyên mục: Dịch Vụ Lượt xem: 404 lượt

1. Giải thể doanh nghiệp là gì?

Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp không còn hoặc không đủ điều kiện để tồn tại như một chỉnh thể nữa. Theo đó chủ doanh nghiệp phải tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý để chấm dứt tư cách pháp nhân các quyền và nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký doanh nghiệp.

2. Những trường hợp phải giải thể doanh nghiệp

Bắt buộc giải thể doanh nghiệp dựa vào quy định theo pháp luật như sau:

– Khi Doanh nghiệp bị tịch thu giấy CN đăng ký kinh doanh vì đã vi phạm vào quy định trong pháp luật.

– Khi số lượng tối thiểu về thành viên dựa vào quy định trong Luật này với thời gian trong vòng 6 tháng liên tiếp mà không có thực hiện thủ tục để chuyển đổi về loại hình của doanh nghiệp.

Lưu ý: Nhằm được hoàn thành những thủ tục về giải thể thì công ty cần phải đảm bảo đã thanh toán hết những khoản nợ tồn đọng và hoàn tất nghĩa vụ về tài sản mà công ty không có đang trong quá trình kinh doanh để tiến hành giải quyết các tranh chấp ở Tòa án.

Tự nguyện giải thể doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

– Khi doanh nghiệp đã kết thúc thời gian hoạt động của mình được ghi rõ ở trong điều lệ doanh nghiệp mà không có định tiến hành gia hạn thêm thời gian của giấy phép đăng ký kinh doanh thì có thể tự nguyện thực hiện giải thể.

– Dựa vào những quyết định từ người được đại diện pháp luật phụ thuộc vào mỗi loại hình của doanh nghiệp cụ thể như sau:

+ Quyết định từ toàn bộ thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

+ Quyết định từ chủ công ty trong doanh nghiệp tư nhân.

+ Quyết định từ Đại HĐ cổ đông đối của công ty cổ phần.

+ Quyết định từ HĐ thành viên, chủ doanh nghiệp của công ty TNHH.

3. Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Bước 1: Quyết định giải thể

Thông qua quyết định giải thể được tiến hành bởi chủ sở hữu/đồng chủ sở hữu của doanh nghiệp. Trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chủ sở hữu doanh nghiệp buộc phải quyết định giải thể mà không có sự lựa chọn nào khác. Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông qua quyết định giải thể theo thủ tục tương ứng với từng loại doanh nghiệp, đó là triệu tập họp hội đồng thành viên ở công ty TNHH hai thành viên trở lên, triệu tập họp đại hội đồng cổ đông ở công ty cổ phần.

Trên cơ sở biên bản họp thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp một chủ sở hữu thì không có biên bản này), người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký quyết định giải thể doanh nghiệp với các nội dung chủ yếu: Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; lý do giải thể; thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể; phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động và họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (Điều 208 Luật Doanh nghiệp năm 2020).

Bước 2: Thực hiện quyết định giải thể

Sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp được thông qua hợp pháp, doanh nghiệp chủ động tổ chức thực hiện nội dung quyết định này. Các công việc chủ yếu được tiến hành để thực hiện quyết định giải thể bao gồm:

– Gửi quyết định giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp;

– Công khai quyết định giải thể, phương án giải quyết nợ bằng cách đăng tải các văn bản này trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và niêm yết tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Phương án xử lý nợ phải rõ các thông tin về chủ nợ, khoản nợ, thời hạn và phương thức thanh toán, thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ;

– Thực hiện thủ tục thanh lý tài sản và thanh toán nợ theo phương án đã thông báo công khai. 

– Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

Trong giai đoạn này, cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng doanh nghiệp “đang làm thủ tục giải thể” trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Kết thúc thủ tục giải thể

Thủ tục giải thể kết thúc khi cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý “doanh nghiệp đã giải thể” trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Đối với trường hợp giải thể bắt buộc, cần lưu ý rằng, doanh nghiệp bị cập nhật tình trạng “đang làm thủ tục giải thể” ngay khi có quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Điều này bảo đảm tính chất bắt buộc của việc giải thể. Bên cạnh đó, người quản lý doanh nghiệp có liên quan phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại do việc không thực hiện hoặc thực không đúng quy định về giải thể trong trường hợp doanh nghiệp bị bắt buộc giải thể.

4. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại công ty SHTB Việt Nam

Khi sử dụng dịch vụ giải thể doanh nghiệp của công ty SHTB Việt Nam, khách hàng sẽ được tối ưu hóa về mặt thời gian và chi phí đối với các yêu cầu thủ tục pháp lý phức tạp giữa các cơ quan thuế và Sở KH&ĐT, cụ thể công ty SHBT sẽ thay bạn hoàn thành các việc sau đây: 

– Tư vấn miễn phí các quy định pháp lý trước khi thực hiện thủ tục giải thể;

– Soạn tất cả các quyết định và giấy tờ liên quan đến việc giải thể

– Soạn các chi tiết danh sách các khoản nợ (bao gồm các thông tin chủ nợ, khoản nợ chưa/ đã thanh toán,…);

– Thực hiện thủ tục hủy con dấu tại cơ quan công an;

– Thực hiện các thủ tục khóa mã số thuế và các nghĩa vụ khác tại cơ quan thuế;

– Làm thủ tục thông báo công bố giải thể doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia;

– Đại diện doanh nghiệp hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác với cơ quan nhà nước;

– Bàn giao kết quả cuối cùng về giải thể công ty tận nơi;

– Chi phí giải thể doanh nghiệp: Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói tại công ty SHTB Việt Nam từ 1.000.000 đồng (tùy từng trường hợp phát sinh hoặc không phát sinh doanh thu, hóa đơn).

Trên đây là chia sẻ về thủ tục giải thể doanh nghiệp của công ty SHTB Việt Nam, hy vọng qua bài viết này có thể giúp quý vị hiểu rõ hơn về các bước giải thể doanh nghiệp. Nếu có thắc mắc cần tư vấn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất. 

 

 

Liên hệ với chúng tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0976094886