Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp ( TNDN)

Ngày đăng: 24 - 02 - 2015 Tác giả: Kế Toán Chuyên mục: Cập nhật luật thuế mới Lượt xem: 503 lượt

Các phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp và cách xác định thời điểm tính thuế phù hợp theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Xem thêm>> Dịch vụ làm báo cáo tài chính

phuong-phap-tinh-thue-tndn
Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp
  1. Công thức xác định thuế TNDN phải nộp:
Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế TNDN
  • Trường hợp doanh nghiệp có trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ thì thuế TNDN phải nộp được xác định như sau:
Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế Phần trích lập quỹ KH&CN x Thuế suất thuế TNDN
  1. Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch hoặc năm tài chính mà doanh nghiệp áp dụng.
  2. Trường hợp kỳ tính thuế đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thành lập và kỳ tính thuế cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sảncó thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế TNDN, nhưng khôngđược vượt quá 15 tháng.
  3. Đơn vị sự nghiệp có phát sinh hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TNDN (tương ứng với mức thuế suất 25%) sau khi đã thực hiện ưu đãi miễn giảm thuế TNDN (nếu có) mà các đơn vị này hạch toán được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ (%) trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ:

a)      Đối với dịch vụ: 5%;

b)      Dịch vụ giáo dục, y tế, biểu diễn NT: 2%.

c)       Đối với kinh doanh hàng hoá: 1%;

d)      Đối với hoạt động khác: 2%.

  1. Doanh nghiệp có doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế bằng ngoại tệ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Xem thêm >> dịch vụ kế toán trọn gói

Liên hệ với chúng tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0976094886