Doanh thu và thời điểm xác định doanh thu chịu thuế

Ngày đăng: 24 - 02 - 2015 Tác giả: Kế Toán Chuyên mục: Cập nhật luật thuế mới Lượt xem: 518 lượt

Doanh thu và thời điểm xác định doanh thu chịu thuế

Doanh thu và thời điểm xác định doanh thu chịu thuế được căn cứ như sau:

doanh-thu-chiu-thue
Doanh thu chịu thuế

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là gì?

  • Doanh thu để tính TNCT là toàn bộ tiền bán hàng, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà CSKD được hưởng không phân biệt đã thu tiền hay chưa thu được tiền
  • Đối với CSKD nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế là doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT
  • Đối với CSKD nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên  GTGT là doanh thu bao gồm cả thuế GTGT
  • Thời điểm xác định doanh thu:
  • Đối với hoạt động bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hoá cho người mua
  • Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ
  • Trường hợp thời điểm lập hoá đơn xảy ra trước thời điểm dịch vụ hoàn thành thì thời điểm xác định doanh thu được tính theo thời điểm lập hoá đơn
  • Đối với hoạt động xây dựng,lắp đặt nghiệm thu là giá trị công trình,giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công trình xây dựng,lắp đặt nghiệm thu
  • Đối với hoạt động kinh doanh BĐS là thời điểm bên bán bàn giao BĐS cho bên mua trường hợp DN được nhà nước giao đất để thực hiện dự án xây nhà ở có thu tiền theo tiến độ thì thời điểm xác định doanh thu là thời điểm thu tiền của khách hàng
Liên hệ với chúng tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0976094886