Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp được quy định tại điều 201, Luật doanh nghiệp 2014. Việc giải thể doanh nghiệp trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 201...
Đọc Tiếp
Giải thể công ty trong những trường hợp nào?

Giải thể công ty trong những trường hợp nào?

Giải thể công ty chính là cách để bảo vệ quyền lợi của công ty cũng như của công nhân trước luật pháp. Đó là sự lựa chọn mà rất nhiều doanh nghiệp khi gặp phải những khó khăn, nan...
Đọc Tiếp
Thủ tục giải thể công ty theo luật

Thủ tục giải thể công ty theo luật

Giải thể công ty là việc công ty  chấm dứt việc kinh doanh vì đã đạt được những mục tiêu mà các chủ đầu tư kinh doanh đã đặt ra hoặc bắt buộc giải thể theo các điều khoản của...
Đọc Tiếp