Thủ tục giải thể công ty theo luật

Ngày đăng: 10 - 01 - 2017 Tác giả: Kế Toán Chuyên mục: Giải Thể Doanh Nghiệp Lượt xem: 615 lượt

Giải thể công ty là việc công ty  chấm dứt việc kinh doanh vì đã đạt được những mục tiêu mà các chủ đầu tư kinh doanh đã đặt ra hoặc bắt buộc giải thể theo các điều khoản của pháp luật. Vậy các trường hợp và điều kiện giải thể công ty được làm các hồ sơ, thủ tục như thế nào?. Theo Điều 201 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định:

1. Công ty bị giải thể trong các trường hợp dưới đây:

a) Kết thúc thời gian hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có làm giấy tờ gia hạn;

b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với công ty tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.Công ty chỉ được giải thể khi đảm bảo trả hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và công ty không trong quá trình kiện cáo tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và công ty quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty.”

2. Hồ sơ giải thể công ty:

 1. Công bố về việc giải thể công ty (theo mẫu);
 2. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp.
 3. Danh sách chủ nợ và số nợ đã trả, gồm cả thanh toán các khoản nợ về thuế và nợ bảo hiểm xã hội;
 4. Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người làm công đã được làm xong;
 5. Chứng thực của Ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản về việc công ty đã tất toán tài khoản (nếu chưa mở tài khoản tại Ngân hàng, thì có văn bản cam kết chưa mở thẻ và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng nào).
 6. Hồ sơ chứng minh doanh nghiệp đã đăng bố cáo giải thể theo quy định.
 7. Thông báo của Cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế; (trường hợp chưa đăng ký thuế thì phải có văn bản xác thực của Cơ quan Thuế).
 8. Giấy tờ chứng nhận của Cơ quan công an về việc công ty đã nộp, bỏ con dấu theo quy định (nếu chưa khắc con dấu thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Công an);
 9. Bản gốc Giấy tờ chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 10. Báo cáo về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động.
 11. Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, VPĐD thì phải nộp thêm hồ sơ giải thể (chấm dứt hoạt động) của chi chi nhánh.

3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian làm việc: 07 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ.

Xem thêm: Giải thể doanh nghiệp, các thủ tục và hồ sơ.

Liên hệ với chúng tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0976094886